UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE Z OBCHODAMI NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI LUDOBÓJSTWA W ROCZNICĘ PAMIĘTNEGO DNIA 11 LIPCA 1943 ROKU

Msza św. w kościele o.o. Dominikanów za ofiary ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej.

Czytania i modlitwę wiernych przeprowadzili członkowie Towarzystwa: Marta Markunina, Katarzyna Kwinecka i Paweł Kuleszewicz, oprawę muzyczną – Psalmy i piękną pieśń „Panis angelicum” zaśpiewała Agnieszka Szymańska.

Na dziedzińcu uroczystości uświetniła Wojskowa Asysta Honorowa z Kompanią Honorową, sygnalistą i werblistą z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach pod dowództwem porucznika Michała Hofmana.

Przy tablicy trójka proporcowa ze Stowarzyszenia Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w Barwach 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

Po zakończonej liturgii zebraliśmy się na dziedzińcu: prezes Katarzyna Kwinecka powitała zebranych i krótko przedstawiła tło historyczne naszej uroczystości. Zakończyła apelem: … dziękuję Państwu za obecność i proszę – spotykajmy się tu co roku. Pamięć jest potrzebna i następnym pokoleniom i nam byśmy nie zobojętnieli. „Tylko świadomość własnej przeszłości pozwala włączyć się nam w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę” (cytat JP II).

Następnie wraz z bratem zakonnym odmówiliśmy modlitwę za ofiary.

Wojewoda Michał Zieliński skierował do uczestników uroczystości list, który odczytała Teresa Masłowska.

Apel Pamięci poprowadził mjr Tomasz Wykrota.

Po Apelu jeszcze jedna okoliczność: panu Franciszkowi Bąkowskiemu została wręczona Złota Odznaka TML i KPW. W imieniu Zarządu Głównego dekoracji dokonał delegat ZG Janusz Furmaniuk. Pan Bąkowski jest „dzieckiem ocalonym” z napadu na Hutę Pieniacką. Po ocaleniu jako sierota, przebywał w różnych domach dziecka na terenie kraju. Jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Huta Pieniacka. Jest zaprzyjaźniony i współpracuje z naszym Towarzystwem. W 2018 roku wraz z ks. Isakowiczem-Zaleskim odsłaniał urnę z ziemią z miejsc mordów na Wołyniu ufundowaną przez nasz Oddział.

Dalej nastąpiło składanie wiązanek kwiatów i zapalanie zniczy:

– w imieniu Michała Zielińskiego – Wojewody Wielkopolskiego – Teresa Masłowska wraz z Zenonem Wechmannem – Przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej;

– w imieniu Jacka Jaśkowiaka – Prezydenta Miasta Poznania – Rafał Ratajczak

– oraz liczne organizacje i osoby prywatne.

Na zakończenie tej części uroczystości dowódca Okręgu Wielkopolskiego Polskich Drużyn Strzeleckich- płk Paweł Kuleszewicz wyrecytował swój wiersz „Spis grzechów” (nagrodzony brawami):

Gdy kiedyś stanę przed Panem, spis grzechów Mu przedłożę,

Powiem: – Byłem fanem Polski!- Wybacz panie Boże!

Że przy woli Twojej, na Tej ziemi żyłem,

To z miłości do Niej… trochę nagrzeszyłem.

A Bóg powie do mnie, łaskawy bez miary…

– Grzeszyłeś dla Polski! Za to nie ma kary!

I jeszcze ,,Cisza” na trąbce. Wojsko odeszło.

Przy tablicy pięknie zaśpiewała pieśń na pożegnanie porucznik Agnieszka Szymańska.

Tego samego dnia msza św. w kościele p.w. św. Jana Kantego na Grunwaldzie odprawiona została o godz. 17.00 w dolnej kaplicy kościoła. Uroczystość miała charakter bardziej kameralny, ale zgromadziła dość licznych wiernych, również rodziny z dziećmi, co jest bardzo budujące.

Przy tablicy poczet sztandarowy Bractwa Kurkowego.

Przed końcowym błogosławieństwem Igor Megger – wiceprezes poznańskiego Oddziału TML i KPW – odczytał okolicznościową modlitwę apel poległych.

Stajemy dziś – z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia, do uroczystej modlitwy – apelu poległych, pomordowanych i zaginionych, na własnej ziemi, w setkach wsi i miasteczek Wołynia, Podola i Ziemi Lwowskiej.

Ich majętnością było tylko życie,
ich winą – POLSKOŚĆ,
ich karą – cierpienie,
ich katem – właśni sąsiedzi.

Módlmy się za wszystkich, którzy na zawsze zostali pogrzebani w nieoznakowanych mogiłach studniach, rowach, polach i lasach bez krzyża i prawa do godnego pochówku.

     Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Módlmy się za żołnierzy samoobron, Istriebitelnych Batalionów, partyzantów, którzy jak biblijni Machabeusze do ostatka bronili swojej ziemi i rodzin.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Módlmy się za bohaterskie matki, które to pomimo możliwości ucieczki zostały ze swoimi dziećmi i z nimi podzieliły krwawy los, oraz za te, które przeżyły widząc cierpienie swych dzieci. Nikt nie opisze, nikt nie wypowie, nikt bezmiaru ich cierpienia nie pojmie.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Módlmy się za kapłanów niezłomnych, którzy jak dobrzy pasterze do końca opiekowali się swoimi parafianami wraz z nimi oddając życie do końca pełniąc posługę kapłańską.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a Światłość wiekuista niechaj im świeci.

Po skończonej liturgii przed pamiątkową tablicą nastąpiło składanie kwiatów. Poznański Oddział TML i KPW reprezentowali: Igor Megger i Henryk Robak.

Przy wyjściu można było złożyć datek na akcję charytatywną TML i KPW.

Tekst i foto: Wanda Butowska