WIELKANOCNE SPOTKANIE ŚWIĄTECZNE

W tym roku Spotkanie Wielkanocne odbyło się tuż po powrocie naszych pielgrzymów ze Lwowa. Udział w uroczystościach 360 rocznicy ślubów Jana Kazimierza przed obrazem MB Łaskawej z Katedry Lwowskiej i inauguracja XIX Dni Lwowa stały się tematem tego spotkania. Lwowiacy stawili się licznie, wszyscy uszczęśliwieni i zadowoleni z wyjazdu.

Stanisław Łukasiewicz powitał zgromadzonych, przypomniał o niezapomnianych chwilach we Lwowie. Następnie ?nasz reporter? – Jacek Kołodziej przy pomocy slajdów oprowadził śladami wspomnianych wydarzeń.

W tak zwanym międzyczasie p. Marian Osada bukietami róż jeszcze raz podziękował paniom: Bożenie Łączkowskiej, Katarzynie Kwineckiej i Hannie Dobias-Telesińskiej za pomoc w przygotowaniu i oprawie jego urodzin. To bardzo miły gest i róże piękne. 

tekst: Wanda Butowska

foto: Jacek Kołodziej

Członkowie poznańskiego Oddziału TML i KPW Prezes St. Łukasiewicz relacjonuje przebieg uroczystości we Lwowie Na stole wielkanocne specjały Uczestnicy Spotkania Wielkanocnego Relacja z pobytu we Lwowie