WROCŁAWSKIE UROCZYSTOŚCI UCZCZENIA 70. ROCZNICY ZBRODNI NA WOŁYNIU I MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ

             W dniu 5 lipca b.r. na uroczystości do Wrocławia z ramienia poznańskiego Oddziału TML i KPW, poza mną, udał się także Janusz Furmaniuk.

             Niestety, mój pociąg z 630 spóźnił się. Biegnąc skwerem zdążyłam w ostatniej chwili. Zobaczył mnie Szczepan Siekierka, który wraz ze swoją grupą wracał spod pomnika ofiar OUN-UPA we Wrocławiu. Jeden z panów pocieszył mnie, że pomnik jest niedaleko.

             Zapaliłam znicz i modliłam się pod pomnikiem. Z inicjatywy Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów wybudowano we Wrocławiu Pomnik – Mauzoleum Ofiar Zbrodni Ludobójstwa Ludności Polskiej popełnionych przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię, a 25 września 1999 roku Metropolita Wrocławski ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz go poświęcił. Pomnik ma wtopionych dziewięć urn z ziem kresowych, na których popełniano te zbrodnie.

             Na uroczystości było wojsko, salwy honorowe, przemówienia. Hymn odegrała orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji. Głos zabrał Wojewoda Dolnośląski Aleksander Skorupa.

             Później odprawiona została Msza św. w kościele na Piasku. Mszę koncelebrowało trzech arcybiskupów: z diecezji Wrocławia, Legnicy i Świdnicy. Przewodniczył ks. arcybiskup metropolita wrocławski Józef Kupny, a metropolita świdnicki prof. dr hab. Ignacy Dec wygłosił homilię popartą wspomnieniami tych, którzy przeżyli ludobójstwo.

             W auli katedralnej prokurator Cisek zdał relacje z prowadzonych śledztw opartych na zeznaniach i dokumentach. Na koniec stwierdził, że zbrodnie były ludobójstwem i nie podlegają przedawnieniu. Zebrani mogli także obejrzeć wystawę zdjęć i dokumentów z województwa lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego. W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Jerzy Pokój, którzy odznaczyli zasłużonych dla Województwa Dolnośląskiego.

             Na koniec pożegnałam się ze Szczepanem Siekierką, który życzył członkom poznańskiego Oddziału TML i KPW wiele zdrowia.

Irena Bereźnicka

POKUTNICA

Irena Bereźnicka

Opłotkami, polami, drogami,

Od krzyży i świątków,

Kapliczek malowanych,

Kwieciem ozdobionych,

Idzie w dal Osmentnica-Pokutnica

Do dalekich krain.

Szuka swych przodków

Na Wołyńskiej Ziemi,

Na Pokucia dróżkach,

W Bykowni, Podkamieniu,

W Zaleszczykach, Sadach.

A tylko jęki słyszy

W krwawym ognia trzasku,

W ruinach i krzykach odblasku.

Miej Boże zmiłowanie

Nad tymi co byli

I daj ludzkie serca,

Tym, co przeżyli.

Poznań,  23.05.2013 r.