ZMARŁ ADAM CHŁOPEK

Z przykrością informujemy, że 11 stycznia 2024 r. zmarł Adam Chłopek z Drohobycza, ubiegłoroczny laureat poznańskiego wyróżnienia SEMPER FIDELIS.

Adam Chłopek urodził się 21 listopada 1951 r. w Drohobyczu (woj. Lwowskie) w polskiej rodzinie, z zawodu nauczyciel. Po rozpadzie ZSRR od 30 lat aktywnie działał na rzecz mniejszości polskiej w Drohobyczu i okolicach, był jednym z najaktywniejszych działaczy polskich na terenie Ukrainy. Do chwili śmierci był Prezesem Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, Członkiem Zarządu Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Członkiem Rady Oświaty Mniejszości Narodowej przy Ministrze Oświaty Ukrainy. Podczas ostatniej akcji charytatywnej delegacja naszego Oddziału wręczyła na ręce Jego żony wyróżnienie SEMPER FIDELIS za zasługi dla Kresów i polskiej ludności na Kresach. Adam Chłopek był bardzo cenionym działaczem na terenie Drohobycza.

Zmarły Adam Chłopek wyróżniał się działalnością na rzecz polskiej mniejszości oraz z upamiętniania polskiego dziedzictwa na wschodzie:

– tworzył struktury oświaty polskojęzycznej na Ukrainie: był twórcą i nauczycielem polskiej sobotniej szkółki im. Królowej Jadwigi w Drohobyczu (szkoła jest czynna 6 razy w tygodniu i uczy ok. 400 uczniów) oraz nauczycielem w jej filiach w Mednicach, Słońskiem i Wołoszczy.

– zainicjował Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu, która szkoli nauczycieli, pomaga zakładać szkoły polskie, wyposażać je i tworzyć do nich programy nauczania.

-zaadaptował budynek mieszkalny przy ul. Truskawieckiej 9 w Drohobyczu na rzecz Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno-Metodycznego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej i Domu Polskiego w Drohobyczu,

– remontował zniszczone nagrobki na XIX- wiecznym cmentarzu w Drohobyczu,

– powołał muzeum „Izba Pamięci Bruno Schulza w Drohobyczu”,

– powołał muzeum Aleksandra Fredry w Rudkach,

– zaadaptował pierwszy poziom przykościelnej dzwonnicy w Drohobyczu na salę wystawową obrazów Najświętszej Marii Panny Czczonych na Ukrainie.

– był autorem licznych artykułów metodycznych w „Głosie Nauczyciela”,

oraz szeregu mniejszych inicjatyw w tym aktywny udział w opiece nad starszymi samotnymi Polakami itd.

Za zasługi dla polskiej mniejszości Adam Chłopek odznaczony został: Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Złotą Odznaką za Zasługi dla Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, oraz szeregiem innych wielce zaszczytnych wyróżnień.

Podkreślić należy także fakt, że Adam Chłopek był orędownikiem polsko-ukraińskiej współpracy, oraz cieszył się w Drohobyczu wielkim szacunkiem także wśród Ukraińców.

Rodzinie Zmarłego przekazujemy kondolencje w imieniu Zarządu i członków poznańskiego Oddziału TMLiKPW

Hanna Dobias-Telesińska