ZMARŁ PROF. WOJCIECH ŁĄCZKOWSKI

Z żalem informujemy, że 30 grudnia 2023 roku zmarł prof. Wojciech Łączkowski, mąż pani Bożeny Łączkowskiej honorowej prezes naszego Oddziału, ojciec pani prezes poznańskiego oddziału TMLiKPW Katarzyny Kwineckiej. Rodzinie Profesora składamy serdeczne kondolencje w imieniu Zarządu oraz członków poznańskiego Oddziału TMLiKPW.

Prof. Wojciech Łączkowski urodził się 3 października 1933 r. w Poznaniu.

W 1955 roku ukończył studnia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim. Aplikację adwokacką odbył w latach 1959-1962. w roku 1964 obronił doktorat, w 1968 uzyskał habilitację. W 1977 roku otrzymał tytuł naukowy profesora w zakresie nauk prawnych. Jego specjalizacją było prawo administracyjne i prawo finansowe. Był nauczycielem akademickim Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 1984 roku był również wykładowcą na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Na UAM pełnił funkcję prodziekana i dziekana Wydziału Prawa i Administracji, a w latach 1981-1982 był prorektorem tej uczelni.

W swej karierze pełnił wiele funkcji. W 1989 roku był przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, od 1989 do 1997 pełnił funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w latach 1994-1997 przewodniczył Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1998–2004 wchodził w skład Rady Polityki Pieniężnej I kadencji z nominacji Senatu. W 2006 roku został wybrany na przewodniczącego Kościelnej Komisji Historycznej, należał do Stowarzyszenia Polskich Prawników Katolickich, zasiadał w Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Wojciech Łączkowski był osobą wybitną. Całe swoje zawodowe życie związał z Uniwersytetem A. Mickiewicza. Miał wielki dorobek naukowy, zwłaszcza w sferze prawa finansowego, doceniany był i w kraju i za granicą. Wykształcił wielu magistrów, doktorów i profesorów. Opublikował ok. 200 prac, był promotorem kilkuset prac magisterskich, 15 przewodów doktorskich, recenzentem w wielu przewodach o nadanie tytułu doktora hinoris causa, procedurach habilitacyjnych, rozprawach doktorskich i publikacjach naukowych.

Cechował Go szacunek i otwartość na drugiego człowieka, był zdyscyplinowany, tolerancyjny, poszukiwał prawdy, cechowało Go partnerstwo, przyzwoitość oraz skromność, a także dostrzeganie dobra. Był człowiekiem szlachetnym . Miał duże poczucie humoru.

Za swe zasługi odznaczony został wieloma nagrodami i i wyróżnieniami: w 1997 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej, w 2003 r. otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczpospolitej Polskiej”. Był kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie i komandorem Rycerstwa Orderu Jasnogórskiej Bogarodzicy. W 2016 roku został laureatem honorowego tytułu „Deo et Patriae deditus”, który Senat KUL nadał Mu jako „wyraz głębokiego szacunku, uznania i wdzięczności za gorące umiłowanie Ojczyzny oraz za pogłębioną refleksję i praktyczne uczestnictwo w przemianach społecznych i gospodarczych współczesnego świata, inspirowane mądrością i wrażliwością chrześcijańską”. W 2022 roku został Honorowym Obywatelem Miasta Poznania. Także w 2022 roku otrzymał Medal Homini Vere Academico przyznawany przez Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, który ustanowiony został w dniu 25 listopada 2013 uchwałą Senatu Uniwersytetu. 24 października 2023 roku uhonorowany został księgą pamiątkową „Wierność zasadom” przygotowaną z okazji 90. rocznicy urodzin. Podczas uroczystości Rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski wręczył Jubilatowi Medal 100-lecia KUL.

Rodzina Łączkowskich pieczętuje się herbem Zadora. Profesor Wojciech Łączkowski jest ojcem pięciorga dzieci, dziadkiem i pradziadkiem. Młodszemu pokoleniu przekazał zamiłowanie do żeglarstwa, gdyż był również kapitanem żeglugi wielkiej jachtowej. Był mężem honorowej prezes naszego Oddziału Bożeny Łączkowskiej, oraz ojcem obecnej prezes Katarzyny Kwineckiej. Od szeregu lat czynnie angażował się w działania poznańskiego Oddziału TMLiKPW. Uczestniczył w wielu wydarzeniach organizowanych przez nasze Towarzystwo. Był podporą żony i córki w ich działaniach na rzecz Towarzystwa. Wspierał „Akcje Charytatywne” kierowane do Polaków na wschodzie. W 2021 roku, poprzez przedłużenie opłaty, uratował przeznaczony do likwidacji grób prof. Alfreda Ohanowicza – lwowianina, twórcy poznańskiego Uniwersytetu. Za zasługi na rzecz Kresów i Kresowian 3 czerwca 2022 roku Zarząd Główny przyznał Mu Złotą odznakę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Uroczystości pogrzebowe Profesora odbędą się 8 stycznia 2024 r. w poniedziałek: Mszę św. pogrzebową odprawi w Katedrze Poznańskiej ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki o godz. 12.00, pogrzeb na cmentarzu Junikowskim o godz. 14.45.

Hanna Dobias-Telesińska