AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA”

Rozpoczynamy świąteczną zbiórkę darów dla naszych Rodaków na Kresach, które pragniemy przekazać na początku grudnia.

W sobotę i niedzielę 9-10 oraz 23-24 listopada w godz. 10.00-19.00  w marketach Piotr i Paweł w Poznaniu członkowie naszego Oddziału wraz z uczniami szkół poznańskich będą zbierać dary.

Nasza zbiórka organizowana jest także w Szkole Podstawowej nr 84 na Dębcu ul. Św. Szczepana 3 w następujących dniach:

21.11. – godz. 13.00-18.00

22.11. – godz. 13.00-18.00

23.11. – godz. 15.00-18.00

24.11. – godz. 15.00-18.00

25.11. – godz. 13.00-18.00

26.11. – godz. 13.00-18.00

27.11. – godz. 13.00-18.00

Zbierać będziemy:

Trwałą żywność:

Herbata, kawa, kakao, konserwy mięsne (szynka, pasztet), konserwy rybne, cukier, kisiel, budyń, galaretki, sery, tłuszcze, olej, przetwory, ryż, makaron, itp.

Słodycze:

Cukierki, czekolada, ciastka, batony itp.                        

Środki czystości:

Proszki i płyny do prania i płukania, płyny do naczyń, środki czystości do kuchni, WC, okien itp.

Środki higieny osobistej:

Pasta do zębów, szczotki do zębów, szampon, krem, mydło, żele do kąpieli itp.

Artykuły szkolne:

Kredki, pisaki, długopisy, bloki rysunkowe, zeszyty, plastelina, itp.

Za w/w dary serdecznie dziękujemy.

Stanisław Łukasiewicz 

AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA”

Przygotowania do 29 charytatywnej akcji TML i KPW w Poznaniu

„S E R C E   D L A   L W O W A”

 Członkowie Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich  rozpoczęli przygotowania do kolejnej tradycyjnej  AKCJI CHARYTATYWNEJ „SERCE DLA LWOWA” na rzecz Polaków  zamieszkałych w dawnych polskich województwach  lwowskim i tarnopolskim.

Obecnie pragniemy pozyskać zespoły wolontariuszy, którzy pomogą w przeprowadzeniu zbiórek w marketach, a także pomogą w przygotowywaniu paczek do transportu. W tej sprawie zwróciliśmy się  do młodzieży gimnazjów i liceów ogólnokształcących, członków organizacji ZHP i ZHR.

Do wszystkich Szkół, które w ostatnich latach wsparły naszą akcję i zbierały dary również w tym roku zwróciliśmy się o włączenie i wsparcie.

Przypominamy, że naszą akcją  obejmujemy dzieci, młodzież oraz najbiedniejsze polskie rodziny, a szczególnie osoby chore, samotne, dla których poza środkami finansowymi, bardzo potrzebnymi na pokrycie kosztów transportu, zbieramy: 

– trwałe środki żywnościowe (konserwy mięsne i rybne, olej, kasza, mąka, cukier, kawa, kakao, herbata, zupy w proszku, budyń, kisiel, galaretki  itp.),

– słodycze (czekolada, cukierki, wafle, herbatniki, batony, guma do żucia itp.),

– artykuły higieniczne i opatrunkowe (proszek do prania, pastę do zębów, mydło, szampon, płyn do naczyń, bandaże, opatrunki, plastry itp),

– artykuły szkolne (zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, plastelina, długopisy, różne przybory szkolne itp.),

– zabawki, płytki dvd z bajkami, piosenkami itp.

– nowe książki – bajki i literatura dla dzieci, które znajdą się w paczkach na Św. Mikołaja.

W przypadku trudności z transportem prosimy o kontakt tel. 502-243-385, uzgodnimy odbiór w dniach 21 do 24 listopada.

Wyjazd naszej delegacji z darami przewidujemy na 29 listopada. W przeddzień oraz w dniu Św. Mikołaja we Lwowie odwiedzimy polskie dzieci w przedszkolach i polskich szkołach, gdzie co roku jesteśmy z ogromną radością i życzliwością przyjmowani.

Odwiedzimy też polskie parafie we Lwowie, Rohatynie, Brzeżanach i Przemyślanach.

Harcerki i harcerze szczepu ZHR „Orlęta” dzielnie pracują we Lwowie przy przygotowywaniu i rozdzielaniu darów w przedszkolach, szkołach, a także rozwożą starszym ludziom do domów. Przy przygotowaniu do wyjazdu, pakowaniu ogromną pomocą służą zawsze harcerze z Wildeckiego Hufca ZHP, liczymy, że w tym roku również aktywnie włączą się do pomocy.

Liczymy też, że przy zbiórce darów w marketach pomoże nam młodzież – wolontariusze poznańskich szkół.

Akcja nasza charakteryzuje się tym, że wszystkie dary przekazujemy bezpośrednio dzieciom, ludziom starszym i chorym, nie korzystamy z żadnego  pośrednictwa w rozdziale. 

            Wszelkie pytania prosimy kierować do: kol. Stanisława Łukasiewicza tel. kom. 502-243-385, lub pocztą e-mailową: poznan@lwowiacy.pl lub sl@stanluks.pl .

Wszystkie osoby, które pragną pomóc w pozyskiwaniu darów, przy przygotowaniu paczek, pakowaniu itp. zapraszamy prosimy o zgłoszenie tel. 502-243-385.

Zebrane środki finansowe prosimy przekazać na nasze konto bankowe:

 06 1020 4027 0000 1302 0293 3455 

 O przebiegu i odzewie szkół i wszystkich zaproszonych do współpracy będziemy informować na tej stronie.

Nasz główny punkt operacyjny akcji mieści się w Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Szczepana 3 (Dębiec), do którego prosimy przekazywać wszystkie dary.

Szczegółowy harmonogram zbiórki miejsca, terminy i godziny:

Miejsce i terminy zbiórki darów:

Dary od osób indywidualnych:

 1. Szkoła Podstawowa nr 84   Poznań ul. Św. Szczepana 3 (Dębiec)  

Od 21 do 28 listopada w godz. 16.00 – 18.00

Dary ze szkół, instytucji:

 2. Szkoła Podstawowa nr 84  Poznań ul. Św. Szczepana 3 (Dębiec)

Od 21 do 23 i 25 do 26 listopada w godz. 13.00 – 18.00

Pakowanie darów na terenie Szkoły Podstawowej nr 84 ul. Szczepana 3 (Dębiec):

09.-10.11. (sobota i niedziela) w godz. 16.00-21.00

21.-28.11. (czwartek – czwartek) w godz. 16.00-21.00

29.11. (piątek) o godz. 19.00 ładowanie do autokaru.

Liczymy na pomoc, za co z góry serdecznie dziękujemy.

                                                

Zarząd TML i KPW Oddział w Poznaniu

1% podatku

logo procent

Informujemy, że od 2012 r. Poznański Oddział TML i KPW stał się Organizacją Pożytku Publicznego i posiada własny numer i konto, na który można wpłacać 1% podatku podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Wypełniając PIT 36 lub PIT 37 wystarczy podać numer KRS: 0000107982 oraz wyrazić zgodę wstawiając znak „X” w polu 127.

Zarząd TML i KPW Oddział w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą do Ludzi Dobrej Woli o wpłatę 1% z podatku za 2012 r. na rzecz Towarzystwa. Wpłata ta przeznaczona będzie na Akcję Charytatywną Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu „Serce dla Lwowa”, którą organizujemy każdego roku.

Każda kwota otrzymana od Państwa z podatku pomaga nam opłacić potrzeby związane z organizacją akcji charytatywnych na rzecz naszych Rodaków zamieszkałych we Lwowie, Brzeżanach, Podhajcach i w innych miastach Południowo-Wschodnich Kresów. M.in. transport darów jest wydatkiem kilku tysięcy złotych, który pokrywamy dzięki hojności m.in. tych, którzy przeznaczają 1% z podatku na rzecz Towarzystwa.

Będziemy wdzięczni za w/w wpłaty.

 

Hanna Dobias-Telesińska

AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA” – relacja

Już 28 raz poznański Oddział TML i KPW wyruszył z darami świątecznymi na Kresy Południowo-Wschodnie do naszych Rodaków.

Akcję poprzedziła zbiórka różnego rodzaju produktów żywnościowych,

chemii gospodarczej, środków higieny, artykułów szkolnych, zabawek i słodyczy dla dzieci. W/w artykuły zbierano w czterech hipermarketach Piotr i Paweł, w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich. Uczniowie oraz harcerze uczestniczyli w zbiórkach. Otrzymywaliśmy dary także od osób prywatnych, którzy odpowiedzieli na nasz apel w Radiu „Emaus”. Aby paczki świąteczne były jednakowe dla wszystkich, dodatkowo zakupiliśmy niektóre brakujące artykuły, np. konserwy mięsne. Zależało nam, by paczki były wyjątkowe, z produktami luksusowymi, by obdarowani mogli godnie przygotować sobie święta.

Bazą, w której przyjmowaliśmy dary, gdzie się je sortowało i pakowało, była Szkoła Podstawowa Nr 84 na Dębcu. Tam przez kilka dni członkowie naszego oddziału intensywnie pracowali, by przygotować paczki do wyjazdu. Indywidualnych paczek

było ok. 300. Harcerze przygotowali paczki we własnym zakresie. Wyjazd z Poznania nastąpił 1 grudnia. Trasę 800 km przedstawiciele naszego Oddziału oraz harcerze z ZHR „Orlęta” z os. Rusa pokonali w autokarze, który był załadowany „po brzegi”. Przejście graniczne w Korczowej przekroczono bez większych problemów, pomogło pismo Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu Witolda Horowskiego, który był także jednym z hojnych ofiarodawców.

We Lwowie bazą akcji był kościół św. Antoniego na Łyczakowie.

Tu wydawano paczki Polakom, którzy mogli po nie przyjść oraz dla Uniwersytetu III Wieku. Stąd harcerze wieźli paczki do osób starszych, chorych i samotnych. Jesteśmy pełni podziwu dla harcerzy, którzy w bardzo sprawny i dobrze zorganizowany sposób radzili sobie z dystrybucją darów.  Z Nowego Rozdołu Polacy przyjechali po dary swoim autokarem. Podczas pobytu we Lwowie uczestnicy akcji mogli wziąć udział w dwóch spotkaniach z prof. St. Sł. Nicieją na Uniwersytecie i w Ossolineum, oraz we Mszy św. w kościele p.w. Matki Boskiej Gromnicznej, inaugurującej działalność klasztoru o.o. Dominikanów, którą odprawił ks. Biskup Leon Mały, biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej.

Uczestnicy akcji charytatywnej dary zawieźli do Rohatyna, Brzeżan i Przemyślan. Wszędzie byli gorąco witani. Podziwiali postępy robót renowacyjnych po wielkich dewastacjach kościołów w Brzeżanach, gdzie była dwupoziomowa sala gimnastyczna,  i Przemyślanach, w którym pracowała fabryka obrabiarek. We Lwowie z darami odwiedzili redakcję „Kuriera Galicyjskiego”, Federację Organizacji Polskich na Ukrainie, Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, parafię ks. Jagiełki w Zboiskach i parafię w Rzęsnej. W dniu św. Mikołaja dzieci przedszkolne w oddziałach polskich otrzymały od nas zabawki i słodycze.  W kościele św.  Mari Magdaleny wszystkie osoby wychodzące ze Mszy św. obdarowane zostały przez harcerzy upominkami. Wzbudzili tym wielkie radosne zdziwienie.

Harcerze wraz z członkami poznańskiego Oddziału odwiedzili także Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt.

I tak dobiegła kolejna akcja pomocy naszym Rodakom, którym na Kresach żyje się bardzo ciężko. Fakt, że przed świętami Bożego Narodzenia „Polska o Nich pamięta”, harcerze przychodzą do Ich domów w mundurach, rozmawiają, wysłuchują i przekazują dary, jest nieoceniony. Jest to dla Naszych Rodaków wielkie święto, na które czekają cały rok. A nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca wielu osób pod kierunkiem i organizacją Stanisława Łukasiewicza, a także darczyńców wspierających materialnie nasze wysiłki. Za to bardzo serdecznie dziękujemy.

Hanna Dobias-Telesińska

Akcja charytatywna SERCE DLA LWOWA

Zarząd poznańskiego oddziału TML i KPW informuje, że poza zbiórką darów w Szkole Podstawowej Nr 84 ul. Św. Szczepana 3 na Dębcu w dniach od 23.11.-29.11.2012 r. w godz. od 16.00-18.00, organizuje zbiórkę także na terenie marketów Piotr i Paweł w Poznaniu. Zachęcamy społeczeństwo poznańskie do wzięcia udziału w naszej akcji, która ma na celu pomoc naszym Rodakom zamieszkałym we Lwowie, Brzeżanach, Podhajcach i Rohatynie.

Zbiórki odbędzie się:

17.11.2012 r. w godz. 10.00-19.00  przy ul. Marcelińskiej, w Plazie, przy ul. Hetmańskiej, przy ul. Tatrzańskiej.

18.11.2012 r. w godz. 10.00-19.00  przy ul. Marcelińskiej, w Plazie, przy ul. Hetmańskiej, przy ul. Tatrzańskiej.

24.11.2012 r. w godz. 10.00-19.00  przy ul. Marcelińskiej, w Plazie, przy ul. Hetmańskiej, przy ul. Tatrzańskiej.

25.11.2012 r. w godz. 10.00-19.00  przy ul. Marcelińskiej, w Plazie, przy ul. Hetmańskiej, przy ul. Tatrzańskiej.

Przyjmować będziemy:

– trwałe środki żywnościowe (konserwy mięsne i rybne, olej, kasze, mąka, cukier, kawa, kakao, herbata, zupy w proszku, budynie, kisiele, galaretki, itp.)

– słodycze (czekolada, cukierki, wafle, herbatniki, batony, guma do żucia itp.)

– artykuły higieniczne i opatrunkowe (proszek do prania, płyn do prania i płukania, pasta do zębów, mydło, szampon, płyn do mycia naczyń, bandaże, wata, opatrunki, plastry itp.)

– artykuły szkolne (zeszyty, bloki rysunkowe, papiery kolorowe, kredki, długopisy, plastelina, przybory szkolne itp.)

– zabawki, płyty DVD z bajkami, piosenkami i filmami dla dzieci, gry, itp.

– nowe książki (bajki, literatura dla dzieci)

Podajemy szczegółowy harmonogram zbiórki darów:

L.p.

Data

Godz.

Market

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej

Transport na zakończenie zmiany

Wolontariat

1

17.11.

10-13

Marcelińska

W.Butowska

J.Mierzyński

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

2

17.11.

13-16

Marcelińska

J.Furmaniuk

J.Furmaniuk

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

3

17.11.

16-19

Marcelińska

K.Anczurowski

K.Anczurowski

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

4

17.11.

10-13

Plaza

W.Opiat

W.Opiat

Gim.65 ul. Hezjoda 15

5

17.11.

13-16

Plaza

W.Matkowski

J.Mierzyński

Gim.65 ul. Hezjoda 15

6

17.11.

16-19

Plaza

I.Megger

J.Furmaniuk

Gim.65 ul. Hezjoda 15

7

17.11.

10-13

Hetmańska

J.Kołodziej

J.Mierzyński

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

8

17.11.

13-16

Hetmańska

J.Mierzyński

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

9

17.11.

16-19

Hetmańska

K.Górak

J.Mierzyński

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

10

17.11.

10-13

Tatrzańska

B.Łączkowska

J.Mierzyński

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

11

17.11.

13-16

Tatrzańska

B.Łączkowska

J. Mierzyński

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

12

17.11.

16-19

Tatrzańska

J.Mierzyński

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

13

18.11.

10-13

Marcelińska

J.Furmaniuk

J.Furmaniuk

14

18.11.

13-16

Marcelińska

W.Butowska

J.Mierzyński

15

18.11.

16-19

Marcelińska

W.Butowska

J.Furmaniuk

16

18.11.

10-13

Plaza

J.Mierzyński

Gim.65 ul. Hezjoda 15

17

18.11.

13-16

Plaza

J.Mierzyński

Gim.65 ul. Hezjoda 15

18

18.11.

16-19

Plaza

I.Megger

J.Mierzyński

Gim.65 ul. Hezjoda 15

19

18.11.

10-13

Hetmańska

I.Bereźnicka

J.Mierzyński

Gim. 41  Zesp. Szk. Nr 2      ul. Prądzyńskiego 53

20

18.11.

13-16

Hetmańska

I.Bereźnicka

J.Mierzyński

Gim. 41  Zesp. Szk. Nr 2      ul. Prądzyńskiego 53

21

18.11.

16-19

Hetmańska

K.Górak

J.Mierzyński

Gim. 41  Zesp. Szk. Nr 2      ul. Prądzyńskiego 53

22

18.11.

10-13

Tatrzańska

B.Łączkowska

J.Mierzyński

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

23

18.11.

13-16

Tatrzańska

J.Mierzyński

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

24

18.11.

16-19

Tatrzańska

B.Łączkowska

B.Łączkowska

Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej

25

24.11.

10-13

Hetmańska

St.Łukasiewicz

St.Łukasiewicz

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

26

24.11.

13-16

Hetmańska

B.Łukasiewicz

J.Mierzyński

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

27

24.11.

16-19

Hetmańska

K.Górak

J.Mierzyński

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

28

24.11.

10-13

Plaza

W.Opiat

W.Opiat

Gim.65 ul. Hezjoda 15

29

24.11.

13-16

Plaza

W.Matkowski

J.Mierzyński

Gim.65 ul. Hezjoda 15

30

24.11.

16-19

Plaza

I.Megger

J.Mierzyński

Gim.65 ul. Hezjoda 15

31

25.11.

10-13

Hetmańska

St.Łukasiewicz

St.Łukasiewicz

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

32

25.11.

13-16

Hetmańska

M.Zuszek

J.Mierzyński

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

33

25.11.

16-19

Hetmańska

K.Kwinecka

K.Kwinecka

Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej

34

25.11.

10-13

Plaza

J.Wysoczański

J.Mierzyński

Gim.65 ul. Hezjoda 15

35

25.11.

13-16

Plaza

J.Kołodziej

J.Mierzyński

Gim.65 ul. Hezjoda 15

36

25.11.

16-19

Plaza

I.Megger

J.Mierzyński

Gim.65 ul. Hezjoda 15

Osoby, które zechciałyby wspomóc naszą akcję finansowo, prosimy o wpłaty na nasze konto:

06 1020 4027 0000 1302 0293 3455

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Za Zarząd

Hanna Dobias-Telesińska

AKCJA CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA”

To już 28 akcja charytatywna poznańskiego Oddziału TML i KPW na rzecz naszych Rodaków ze Lwowa, Rohatyna, Brzeżan i Przemyślan i innych miast dawnego województwa lwowskiego i tarnopolskiego. Poza członkami naszego Oddziału w akcji charytatywnej „SERCE DLA LWOWA” bierze udział  harcerski Szczep „Orlęta”, harcerki i harcerze Wileckiego hufca ZHP oraz wolontariusze z  Gimnazjum nr 65 im „Orląt Lwowskich” w Poznaniu.  Akcji patronuje Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Poznaniu.

Wszystkim, którzy w ubiegłym roku wzięli udział w tej akcji, w imieniu obdarowanych, składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Naszą akcją, jak zawsze, obejmujemy dzieci, młodzież oraz najbiedniejsze polskie rodziny, a szczególnie osoby w podeszłym wieku, chore, samotne. Wyjazd naszej delegacji z darami planujemy na 1 grudnia. W przeddzień oraz  dniu Św. Mikołaja we Lwowie odwiedzimy polskie dzieci w przedszkolach i  polskich szkołach, gdzie co roku jesteśmy z ogromną radością i życzliwością przyjmowani. Odwiedzimy też polskie parafie we Lwowie, Rohatynie, Brzeżanach i Przemyślanach. Harcerki i harcerze szczepu ZHR „Orlęta” dzielnie pracują we Lwowie przy przygotowywaniu i rozdzielaniu darów w przedszkolach, szkołach, a także rozwożą starszym ludziom do domów. Przy przygotowaniu do wyjazdu, pakowaniu ogromną pomocą służą harcerze z Wildeckiego Hufca ZHP. Przy zbiórce w marketach pomaga młodzież – wolontariusze  zespołu Szkół nr 9 w Poznaniu. Akcja charakteryzuje się tym, że wszystkie dary przekazujemy bezpośrednio dzieciom, ludziom starszym i chorym, nie korzystamy z żadnego  pośrednictwa w rozdziale.

Poza środkami finansowymi, bardzo potrzebnymi na pokrycie kosztów transportu, zbieramy:

– trwałe środki żywnościowe (konserwy mięsne i rybne, olej, kasza, mąka, cukier, kawa, kakao, herbata, zupy w proszku, budyń, kisiel, galaretki  itp.),

– słodycze (czekolada, cukierki, wafle, herbatniki, batony, guma do żucia itp.)

– artykuły higieniczne i opatrunkowe (proszek do prania, pastę do zębów, mydło, szampon, płyn do naczyń, bandaże, opatrunki, plastry itp.),

– artykuły szkolne (zeszyty, bloki rysunkowe, kredki, plastelina, długopisy, przybory szkolne itp.),

– zabawki, płyty DVD z bajkami, piosenkami itp.

– nowe książki – bajki i literatura dla dzieci, które znajdą się w paczkach na Św. Mikołaja

Bardzo mile widziane są kartki, listy i życzenia od poznańskich ofiarodawców.

Środki finansowe prosimy przekazać na nasze konto:

06 1020 4027 0000 1302 0293 3455 

Dary zbieramy w Szkole Podstawowej Nr 84 przy ul. Szczepana 3 na Widzie.

Szczegółowy harmonogram zbiórki – terminy i godziny:

Od osób indywidualnych:

23 – 29 listopada (oprócz niedzieli) w godzinach 16.00 – 18.00

Od szkół i instytucji:

23 – 28 listopada (oprócz niedzieli) w godzinach 13.00 – 18.00

W przypadku trudności z transportem prosimy o kontakt tel. 502-243-385 uzgodnimy odbiór  w dniach 23 do 28 listopada.

Wszelkie pytania prosimy kierować do kolegi Stanisława Łukasiewicza  tel. kom. 502-243-385 lub pocztą e-mailową: poznan@lwowiacy.pl lub sl@stanluks.pl

Wszystkie osoby, które pragną pomóc przy przygotowaniu paczek, pakowaniu itp. zapraszamy do naszej bazy w Szkole Podstawowej nr 84 ul. Szczepana 3

Harmonogram pakowania darów na terenie Szkoły Podstawowej nr 84:

23.11. – piątek – godz. 16-20

24.11. – sobota – godz. 16-21

26.11. – 29.11 – poniedziałek – czwartek – godz. 16-20

01.12. – sobota – godz. 17.30 – ładowanie do autokaru.

Liczymy na pomoc ze strony Państwa, za co z góry serdecznie dziękujemy.

 

Zarząd TMLiKPW

Oddział w Poznaniu

 

Pomoc dla Aleksandra Melnarowicza ze Lwowa

Staraniem naszego Oddziału udało się pomóc młodemu mężczyźnie ze Lwowa, o którą poprosiła nas jego matka. Pan Aleksander cierpiał na zwyrodnienie stawów biodrowych i konieczna była operacja obu bioder, gdyż chodzenie sprawiało mu niewyobrażalny ból.  Na początku wydawało się, że pomoc ta jest poza naszymi możliwościami finansowymi. Bo koszt operacji jednej nogi w szpitalu MSW miał wynosić 20.000,- zł.  Stanisław Łukasiewicz, który pilotował całą sprawę, był załamany, bo nie mieliśmy takich pieniędzy, a co tu mówić o dwóch operacjach. Ale wśród nas znalazł się człowiek niezłomny, który się nie poddał. Członek naszego Oddziału, pan Andrzej Wojciechowicz, zajął się całą sprawą i wychodził drogi, by pomóc naszemu Rodakowi. Nie było to łatwe, ale był nieugięty, jego wysiłki nie poszły na marne. I udało się. Jego wizyty w szpitalu MSW, później wraz ze Stanisławem Łukasiewiczem przyniosły rezultat. Ostatecznie operacji dokonano w Szpitalu Ortopedycznym im. Degi. Koszty operacji zmalały, szpital i personel zgodzili się na duże upusty i to już pozwoliło na ich sfinansowanie. Oto relacja Aleksandra Melnarowicza po obu operacjach:

„Moja mama w styczniu 2010 roku poznała we Lwowie pana Stanisława Łukasiewicza i poprosiła go o załatwienie konsultacji lekarskiej w Polsce dla mnie, Aleksandra Melnarowicza, bo chorowałem od 10 lat na zwyrodnienie stawów biodrowych.   Pan Stanisław polecił nam wysłać  wszystkie dokumenty o przebiegu mojej choroby i zdjęcia RTG. Wysłaliśmy wszystko, co było niezbędne. W czerwcu dostaliśmy zaświadczenie o szczepieniach.  Już we wrześniu 2010 roku pan Stanisław zaprosił nas do Poznania na Dni Lwowa  i na konsultacje u lekarza-ortopedy w szpitalu wojskowym. Lekarz zalecił leczenie chirurgiczne z wymianą obydwu stawów biodrowych, kolejno za pół roku, rok.  Mieszkaliśmy osiem dni u państwa Anny i Andrzeja Wojciechowiczów w Poznaniu. Pan Andrzej uzgodnił czas konsultacji, bo do lekarza była kolejka.   04 grudnia p. Stanisław i p. Andrzej zabrali mnie na konsultacje do Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej im W. Degi UM, do doktora hab. n. med. Wojciecha Strzyżewskiego. Pan doktor ustalił termin pierwszej operacji na 11.01.2011 roku. Mieszkałem też u p-wa Wojciechowiczów dwa dni. 10.01.11. bylem przyjęty na oddział 1B w Klinice ortopedii. Dokonano oceny klinicznej i radiologicznej oraz ustalono plan leczenia: totalna protezoplastyka stawu biodrowego lewego. Zabieg operacyjny wykonano  11.01.2011 roku. Na drugą dobę po operacji zrobiono RTG dla kontroli i już na oddziale rehabilitanci uczyli mnie ćwiczeń i poruszania się przy pomocy balkonika i zmieniano  opatrunek. Na czwartą dobę p-wo  Wojciechowiczowie  przynieśli mi parę kul łokciowych i już uczyłem się chodzenia z kulami. Przebieg pooperacyjny bez powikłań, w  dobrym  stanie wypisano mnie do domu  z zaleceniami:

1. Chodzenie w asekuracji pary kul łokciowych bez obciążania operowanej kończyny do czasu pierwszej kontroli  poszpitalnej.

2.  Wykonywanie ćwiczeń, wyuczonych w Klinice.

3.  Bandażowanie stóp i goleni.

4.  Leki: Fragmin  5000j 1 x dziennie w iniekcji podskórnej przez 30 dni.

5.  Kontrola w tutejszej Poradni Poszpitalnej  07.03.2011.

21.01. 2011 roku p. Andrzej zabrał mnie do swego domu na trzy dni, a szwy zostały zdjęte 24.01.2011.  W domu, we Lwowie, ćwiczyłem, bandażowaliśmy stopy i golenie, robiłem sobie zastrzyki przeciwzakrzepowe. 7.03.2011  pojechałem na kontrolę lekarską.  Z nowym  zdjęciem  RTG  byłem przyjęty  przez doc. W. Strzyżewskiego, który stwierdził, że wszystko  jest w porządku. Mieszkałem u p. Jerzego Mierzyńskiego przez dwa dni.
03.12.2011 pan Stanisław zabrał mnie autobusem znowu do Poznania  na drugą operację. Mieszkałem u p. Jerzego. 06.12.2011 zostałem przyjęty na ten sam oddział. 08.12.2011 zrobiono mi drugą operacją na stawie biodrowym prawym. Taka sama endoproteza EXCIA. Te same zalecenia i ćwiczenia po operacji.  Kontrola lekarska po drugiej operacji  odbyła się  30.01.2012 roku. Tym razem zamieszkałem w hotelu (bursie międzyszkolnej) na ul. Czeremchowej w Poznaniu.  Operacje były możliwe dzięki pomocy finansowej   panów: Andrzeja Wojciechowicza i Stanisława Łukasiewicza – wiceprezesa TML i KPW oddział w Poznaniu i dzięki przewodniczącemu Rady Arcybractwa Miłosierdzia Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Krakowie  p. Stefana Plazka i wiceprzewodniczącego Arcybractwa p. Stanisława Abrahamowicza.

Chcę  serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do  dobrych rezultatów moich operacji.  BÓG ZAPŁAĆ!

Aleksander Melnarowicz ze Lwowa.

1% z podatku

logo procent

Zarząd TML i KPW Oddział w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą do Ludzi Dobrej Woli o wpłatę 1% z podatku za 2011 r. na rzecz Towarzystwa. Wpłata ta przeznaczona będzie na Akcję Charytatywną Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu „Serce dla Lwowa”, którą organizujemy każdego roku.

Na druku PIT 36 lub PIT 37 należy wpisać:

–  KRS:   0000099733

–  w rubryce „Cel szczegółowy”:   „Akcja charytatywna – Poznań”

–  w pozycji „Wyrażam zgodę”: zakreślić X

Każda kwota otrzymana od Państwa z podatku pomaga nam opłacić potrzeby związane z organizacją akcji charytatywnych na rzecz naszych Rodaków zamieszkałych we Lwowie, Brzeżanach, Podhajcach i w innych miastach Południowo-Wschodnich Kresów. Np. transport darów, to wydatek kilku tysięcy złotych, które „zdobywamy” dzięki hojności m.in. tych, którzy przeznaczają 1% z podatku na rzecz Towarzystwa.

Będziemy wdzięczni za w/w wpłaty.

Hanna Dobias-Telesińska

Akcja charytatywna SERCE DLA LWOWA

AKCJA  CHARYTATYWNA „SERCE DLA LWOWA”
Bożena Łączkowska

Wyjazd do Lwowa nastąpił późnym wieczorem 15 listopada 2011 r. Autobus był maksymalnie załadowany darami, w tym 120 paczkami dla osób indywidualnych. W niedzielę wszyscy odpoczywali po trudach podróży, odwiedzając m.in. Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich.
28 i 29 listopada harcerze roznosili paczki do osób starszych i schorowanych (każda paczka ważyła ok. 8 kg.) Rozpoczęło się również wydawanie darów dla przedszkoli, lekarstw dla polskiej, społecznie prowadzonej przychodni, dla czterech kościołów, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie, Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, redakcji Kuriera Galicyjskiego i innym.
Dwie przedstawicielki naszego Towarzystwa pojechały z darami do Towarzystwa Kultury Polskiej w Nowym Rozdole.
30 listopada, wczesnym rankiem, nastąpił wyjazd do Rohatyna, Brzeżan i Przemyślan. W Rohatynie dary otrzymał ks. Marian Skowyra. Odwiedziliśmy także przedszkole, które prowadzą ss. Sercanki dla ok. 25 dzieci, głównie ukraińskich. Oprócz wychowania religijnego, siostry uczą dzieci także języka, angielskiego i polskiego. Przedszkole cieszy się dużym zainteresowaniem, na wolne miejsca czeka ok. 30 dzieci. W Brzeżanach dary zostały złożone w kościele u ks. Andrzeja Reminecia oraz w Towarzystwie Kultury Polskiej, które zaprosiło nas do miejscowej biblioteki na spotkanie z członkami Towarzystwa oraz osobami, które rozpoczęły naukę języka polskiego. Dary dostarczono również Księżom Salezjanom w Przemyślanach.
1 grudnia delegacja naszego Oddziału i harcerzy złożyła wizytę siostrom Jadwidze i Irenie Zappe, które otrzymało od nas honorowe odznaki Towarzystwa (patrz relacja w Kurierze Galicyjskim nr 23/24). Członkowie Towarzystwa Odwiedzili również Lwowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i spotkali się z prof. M. Maławskim i artystami. Gościli także w Polskim Radiu i redakcji Kuriera Galicyjskiego. Osobne spotkanie odbyło się także z prezesem klubu sportowego Pogoń we Lwowie panem Markiem Horbaniem. Omówiono m.in. planowane spotkanie piłkarzy Pogoni z piłkarzami Warty Poznań podczas XV Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu, planowanych na wrzesień b.r.
1 grudnia druhny i druhowie złożyli wizytę w jednym z czterech lwowskich polskim oddziale przedszkolnym. Dzieci obdarowano słodyczami, po czym nastąpiła wspólna zabawa, pląsy i piosenki.
2 grudnia odwiedziliśmy parafię M. Boskiej na Zboiskach i kościół budowany staraniem ks. Andrzeja Jagiełki, który oprowadził nas po wielce już zaawansowanej w budowie świątyni.
W tym dniu złożyliśmy też wizytę ks. Janowi Kucowi w Seminarium Duchownym lwowskiej kurii metropolitalnej. Ks. Jan Kuc w poprzednich latach był proboszczem parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Brzeżanach. Dla seminarzystów również pozostawiliśmy trochę słodyczy na „Mikołaja”.
Akcja charytatywna przebiegła bez jakichkolwiek zakłóceń. Zostaliśmy przyjęci z wielką życzliwością, otrzymaliśmy liczne podziękowania.